Hetkel mängib: Tervitus, sissejuhatus ja meetme tutvustus      

Tervitus, sissejuhatus ja meetme tutvustus
Mis on supervisioon?
Mis on coaching? Milleks ja kellele on vaja?
Supervisiooni ja coachingu mõju asutusele, meeskonnale, üksikisikule.
Mida on andnud mulle supervisioon ja coaching spetsialistina ja inimesena?
Debatt. Elu supervisiooniga/coachinguga ja ilma.
Kuidas edasi? Küsimused ja vastused. Lõpusõnad.
server4