Hetkel mängib: Avasõna      

Vali video: Avasõna   Dokumedihaldus   Targalt puhtaks!   COVID-19 ja eriolukord hoolekandeteenuseid osutavates organisatsioonides infektsioonivoliniku pilgu läbi   Mikroobid ja viirused meie ümber ja nende leviku piiramise võimalused hooldekodus    Õendusteenuse osutamine hoolekandeasutustes   Üldhooldusteenuse järelevalve fookustest   COVID-19 kogemused ja õppetunnid   Kokkuvõte   Üllatusesineja  

,.,


server4