Hetkel mängib: Kokkuvõte, lõppsõna, Kersti Kask, Sotsiaalkindlustusamet      

Tervitus ja avasõnad, Signe Riisalo, Sotsiaalministeerium; Tervitus teenuseosutajatele, Indrek Holst, Sotsiaalkindlustusamet
Õendusteenuse osutamisest hoolekandeasutustes, Made Bambus, Eesti Haigekassa
Õendusteenuse osutamisest hoolekandeasutustes, Dea Ivask, OÜ Medendi, Merike Melsas, Rannapere pansionaat
Õendusteenuse osutamisest hoolekandeasutustes, Jaanika Luus, Silvi Milerman, Iru Hooldekodu
Mida on vaja teada vaktsineerimise järgsest antikehade tekkest, Dr. Piret Rospu, Tabasalu Perearstikeskus
SARS-CoV-2 testimiseks mõeldud antigeeni kiirtestide kasutamine, Triin Loos, Sotsiaalkindlustusamet
Supervisoon hoolekandeasutustele, Ena Soodla, Sotsiaalkindlustusamet
Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, Tiia Taevere, Sotsiaalministeerium
Kokkuvõte, lõppsõna, Kersti Kask, Sotsiaalkindlustusamet
server4